O DRUŠTVU

 

Začetki PD Šentvid segajo v leto 1908, ko je bila v kraju ustanovljena dramska skupina in čitalnica. Kmalu za tem se je osnoval še pevski zbor in telovadno društvo. Tako je bila v okviru prosvetnega društva združena vsa interesna dejavnost naprednih, predvsem mladih ljudi. Od takrat pa vse do danes so skoraj vsi Šentvidčani vsaj krajši čas sodelovali pri društvu.


Za svoje delovanje je društvo potrebovalo tudi ustrezne prostore. Do leta 1920 so vse sekcije delovale v šoli, nato pa so se preselili v stanovanjsko hišo, ki so jo preuredili v zasilno dvorano, ki je dolgo služila svojemu namenu. V njej je društvo uspešno delovali vse do leta 1976, ko so se člani dokončno odločili za nov kulturni dom, ki je bil dokončan v letu 1980. V času gradnje so vse vaje in nastopi potekli v šoli, nato pa je kulturni dom postal središče kulturnega dogajanja  v  kraju. Prav tako pa so v njem potekali številni veseli družabni dogodki.Začetki organiziranega petja v Šentvidu segajo v leto 1889, ko je bil ustanovljen prvi zbor. Sledila je bogata zgodovina delovanja raznih sestavov pevskih zborov, njihova tradicija petja pa se je ohranila vse do danes, ko v okviru Mešanega pevskega zbora Zarja poje več kot 30 pevcev.


V okviru dramske sekcije je bilo od ustanovitve odigranih več kot 150 dramskih del, s katerimi so člani nastopali doma in na gostovanjih. Delovanje dramske sekcije je bilo bolj plodno v prvo polovici 20. stoletja, kljub drugačnemu načinu življenja ljudi v sedanjosti pa se je ohranilo in še vedno privablja gledalce od blizu in daleč. V svoje igralske vrste so vseskozi uspešno vključevali mlajše rodove.


Pod vodstvom šendviškega kaplana Lunderja  je bilo  leta 1921 v Šentvidu ustanovljeno društvo Orel, ki ga je sestavljalo 42 fantov iz Šentvida in Planine. O njihovem športnem delovanju se je sicer ohranilo bolj malo dokumentacije, so pa pogosto sodelovali pri dramskih igrah in obnovitvenih delih na društvenem domu. Njihova organizacija se je formalno dokončala leta 1929, zato je večina akterjev prestopila v dramsko in pevsko sekcijo društva. Danes njihovo športno tradicijo nadaljuje Športno društvo Šentvid, ki je prav tako vključeno vdelovanje prosvetnega društva.

 

Več kot petdeset let je društvo kot predsednik vodil Ivan Tovornik, ki je bil tudi uspešen režiser. Pri predsedovanju ga je nasledil Božo Ulaga, ki je vodil gradnjo kulturnega doma. V naslednjih letih so društvo vodili še: Janko Gračnar, Ivan Koželj in Anka Gračnar, trenutno pa ga uspešno vodi Jernej Brečko.

 

 

 

 

 

zadnje novice

kontakt

Prosvetno društvo Zarja Šentvid pri Planini

Šentvid pri Planini 6, 3225 Planina pri Sevnici

Jernej Brečko
Telefon: +386 70 853 448

E-mail: pd.zarja@gmail.com