PREDSTAVITEV ZBORA

 

Petje v Šentvidu ima dolgoletno tradicijo, saj zapiski pričajo o tem, da je prvi zbor bil ustanovljen na pobudo duhovnika Antona Ribarja leta 1889. V letu 1908, ko je bilo ustanovljeno Prosvetno društvo Zarja, je pevski zbor začel delovati v okviru društva. Pevski zbor so v preteklosti vodili zborovodje: Jože Luskar, župnik Martin Jelen, Andrej Koželj, Franci Černelč in Janez Slana. S kratkim pevskim premorom pa je na novo ustanovljeni pevski zbor začel delovati 1. 4. 1990, ko je zborovodja postal domačin Matej Romih. Začetno število članov je bilo med 30 in 35, takrat pa se je zbor tudi občutno pomladil. Prvi predsednik zbora ja bil Alojz Ulaga, za njim mu  je predsedoval Jože Vertačnik, sledil je Primož Kranjc, sedaj pa je vodstvo prešlo v ženske roke z Martino Zapušek na čelu. MePZ Zarja aktivno sodeluje z dramsko skupino v Šentvidu – večino članov zbora je aktivnih tudi v prosvetnem društvu in v dramski sekciji, ki je vključena v društvo. Zbor sodeluje tudi z različnimi pevskimi zbori, in sicer z zborom iz Bistrice ob Sotli, moškim pevskim zborom iz Trente, Prekmurja ...


Prvič se je MePZ Zarja javno predstavil zadnjo nedeljo v aprilu 1991, od leta 1993 pa vsako leto sodeluj na Jurijevi reviji v Šentjurju, vsako leto se deleži srečanja kozjanskih pevskih zborov v Kozjem, od leta 1999 se vsako leto predstavim tudi na Srečanju Šentvidov Slovenije (MePZ Zarja je bil gostitelj tega srečanja leta 2003). Zbor sodeluje tudi pri obredih sv. maše v domači cerkvi sv. Vida in drugod. Prvo večje gostovanje zbora v tujini je bilo novembra 1999 v Berlinu, kamor so pevci odšli prepevat na povabilo Izidorja Pečovnika Dorija. Drugo gostovanje v tujini je bilo v januarju leta 2004 v Frankfurtu, tretje – največje pa  avgusta 2005, ko so se potepali po ZDA in Kanadi. Zbor je v božičnem času pripravil in izvedel žive jasice, prvič jih je na oder šentviške dvorane postavil leta 2000 in 2001, tretjič pa leta 2006. Novembra 2006 pa so se člani zbora udeležili regijskega tekmovanja od Celja do Koroške in prejeli srebrno priznanje, njihov zborovodja Matej Romih pa priznanje za najbol perspektivnega mladega zborovodjo.


Udeležili smo se tudi tekmovanja v cerkveni zborovski glasbi v Italiji, na regijskem tekmovanju v Slovenj Gradcu smo leta 2009 prejeli zlato priznanje, bronasto priznanje na tekmovanju Naša pesem aprila 2010, zlato priznanje na mednarodnem tekmovanju v Olomoucu na Češkem, junija 2010), zbor nekako presega lokalne okvire ter tako zastopa naš kraj po celotni Sloveniji in izven nje (Nemčija, ZDA, Kanada, Italija, Avstrija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Češka, Rusija…. V letu 2011 je zbor slavil 20-letnico delovanja. S pomočjo dveh koncertov v dvoranah kulturnih domov Šentvid pri Planini ter Šentjur so se poklonili zvestim poslušalcem. Hvala za vašo podporo.


V lanskem oktobru 2014 je zbor na mednarodnem tekmovanju v srbski Vrnjački Banji osvojil zlato priznanje in prejel posebno nagrado za najboljšo izvedbo skladbe srbsk


 

 

 

 

 

zadnje novice

kontakt

Prosvetno društvo Zarja Šentvid pri Planini

Šentvid pri Planini 6, 3225 Planina pri Sevnici

Jernej Brečko
Telefon: +386 70 853 448

E-mail: pd.zarja@gmail.com